Bekijk nu de Vlinderbos 360 graden fotoreportage!

Bezoekadres:
Veenweg 117-A
3648 HB Wilnis

Postadres:
Postbus 12
3648 ZG Wilnis

Telefoon:
0297-257800
Email administratie: klik hier
Email directie: klik hier

U bevindt zich hier: Voor ouders » MR / OR / Bestuur » Ouderraad
Tekstgrootte: + -

Ouderraad

Bij het Jenaplan onderwijs wordt een groot beroep gedaan op de hulp van ouders bij verschillende activiteiten. Het is erg leuk om op deze manier bij de school betrokken te zijn en vele handen maken licht werk!

Wat doet de OR
De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders, die in de loop van dit schooljaar diverse activiteiten organiseert samen met het team . Het budget voor deze activiteiten komt van de ouderbijdrage. Daarnaast probeert de OR extra inkomsten te realiseren door het benaderen van sponsors en door het organiseren van sponsoracties. Jaarlijks brengt de OR verslag uit van het voorgaande jaar op de algemene oudervergadering in november.

Waar kunt u ons vinden
Voor vragen kunt u ons altijd telefonisch bereiken via Ingrid van Bijsterveld (06-58965784). In de hal, aan de muur naast het administratiekantoor, hangt een prikbord met daarop de foto's van alle leden. Daaronder hangt een rode brievenbus. Hier in kunt u altijd post doen wat bestemd is voor de OR.
Mocht u nog vragen hebben over de rol van de OR of over een activiteit, spreek dan gerust eens iemand van ons aan! 

Deze activiteiten organiseert de OR voor uw kinderen

Schoolreisjes Kerstviering Sportdag
Kamp Vlinderfeest Avondvierdaagse
Muziekavond Paasviering Eindfeest
Sinterklaasfeest Kledingbeurs Sponsoring

De OR heeft bij het organiseren van deze activiteiten een coördinerende taak en werkt hierbij samen met 1 of meer teamleden . In de nieuwsbode zullen wij regelmatig de activiteiten van de komende periode vermelden. Daarnaast ontvangt u van de desbetreffende commissieleden te zijner tijd een brief met informatie.

Voor de uitvoering van al deze activiteiten is ook de inzet van veel ouders onmisbaar. Wilt u meedenken en/ of meehelpen bij het organiseren van één van deze activiteiten? Spreek dan één van ons aan of doe een briefje in de rode OR brievenbus. Via e-mail kan ook.

Samen met u maken wij er een weer geweldig schooljaar van!
Met vriendelijke groet,
Ouderraad Vlinderbos

Wie zijn wij?

De OR bestaat uit de volgende personen :

Karin Diederiks (voorzitter) or@vlinderbos.nl 
Diana Snippe (penningmeester)
Tessa van Saane (notulist)
Marie Vermanen
Suzanne Groenevelt
Laura de Vries
Rianne Vink
Fatima Verlinden
Masja Kentrop
Bianca Zeldenthuis
Evelien van Eijk
Marjolein de Greef
Eveline Veenvliet
Inge Lucassen
Marscha van Staveren
Stefanie Luksenburg
Corina Oliemans

Juf Wil (RT) en juf Corine (Beestenboel) is namens het team aanwezig bij de vergaderingen.