Bekijk nu de Vlinderbos 360 graden fotoreportage!

Bezoekadres:
Veenweg 117-A
3648 HB Wilnis

Postadres:
Postbus 12
3648 ZG Wilnis

Telefoon:
0297-257800
E-mail administratie: klik hier

U bevindt zich hier: Voor ouders » MR / OR / Bestuur » Ouderraad
Tekstgrootte: + -

Ouderraad

Bij het Jenaplan onderwijs wordt een groot beroep gedaan op de hulp van ouders bij verschillende activiteiten.  De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders, die gedurende  het schooljaar diverse activiteiten organiseert samen met het team. Het budget voor deze activiteiten komt van de ouderbijdrage.  Van dit budget  worden bijzondere activiteiten binnen de school betaald, zoals het schoolreisje, de Sinterklaasviering, sport- en cultuuractiviteiten, etc. Soms wordt er bijgedragen aan de aanschaf van spullen die buiten de standaard schoolinrichting behoren.

De ouderraad heeft bij het organiseren van deze activiteiten een coördinerende taak en werkt hierbij samen met 1 of meer teamleden . 
Voor de uitvoering van al deze activiteiten is ook de inzet van veel ouders onmisbaar. Zou u het ook leuk vinden om te helpen bij één of meerdere activiteiten van school? Laat het ons weten. Het is erg leuk om op deze manier bij de school betrokken te zijn en vele handen maken licht werk!
In de nieuwsbrieven zullen wij regelmatig de activiteiten voor de komende periode vermelden. Daarnaast ontvangt u van de desbetreffende commissieleden te zijner tijd een brief met informatie.
 
De activiteiten die de OR organiseert voor uw kinderen zijn:
Schoolreisjes Kleuterfeest Kamp
Vlinderbos Got Talent Sinterklaasfeest Kerstviering
Vlinderfeest Lentefeest Museumbezoek (midden-en bovenbouw)
Schoolvoetbal Sportdag Avondvierdaagse  
Eindfeest
 
De Ouderraad overlegt  ca. zes keer per jaar.  Juf Wil (RT) en juf Corine (Beestenboel) zijn namens het team aanwezig bij de vergaderingen.  Jaarlijks brengt de OR verslag uit van het voorgaande jaar op de algemene oudervergadering in november.
 
Wij zijn altijd bereikbaar via het e-mail adres or@vlinderbos.nl. Naast het kantoor van Eva hangt een rode brievenbus. Hier in kunt u post doen die bestemd is voor de OR.
 
Mocht u nog vragen hebben over de rol van de OR of over een activiteit, spreek dan gerust eens iemand van ons aan!  De OR  bestaat uit de volgende ouders:
 
Inge Lucassen (voorzitter)
Danielle Franken (voorzitter)
Bianca Zeldenthuis (penningmeester)
Tessa van Saane (notulist)
Raquel de Zwart
Marscha van Staveren 
Stefanie Luksenburg
Jessica Veraar
Barbara Maillard
Nanda vd Neut
Krista Schrama
Irma Ruizendaal
 
Namens het team Corine Roelofsen
 

Samen met u maken wij er een weer geweldig schooljaar van!

Met vriendelijke groet, Ouderraad Vlinderbos