Bekijk nu de Vlinderbos 360 graden fotoreportage!

Bezoekadres:
Veenweg 117-A
3648 HB Wilnis

Postadres:
Postbus 12
3648 ZG Wilnis

Telefoon:
0297-257800
E-mail administratie: klik hier

U bevindt zich hier: Voor ouders » Financiele informatie (ANBI)
Tekstgrootte: + -

Onze instelling staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor deze instellingen zijn giften, die gedaan worden voor versterking van onderwijs en school, vrijgesteld van schenkingsrechten. Vanaf 1 januari 2014 dienen ANBI instellingen enkele gegevens transparant te publiceren op hun website. Hieronder vindt u deze informatie:

 Naam:  Stichting beheer Vlinderbos / stichting Jenaplan Basisschool Vlinderbos
 ANBI nummer:  8163.44.887 / 8008.22.043
 KvK nummer:  41185424
 Contactgegevens:  klik hier
 Bestuur:  klik hier
 Beleidsplan:  klik hier
 Beloningsbeleid:  Zie toelichting in bijgevoegd Verslag Jaarrekening
 Doelstellingen:  klik hier

In het bestuursverslag van hieronder opgenomen Verslag jaarrekening vindt u een overzicht van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording.

Verslag jaarrekening 2019

Verslag jaarrekening 2018

Verslag jaarrekening 2017