Bekijk nu de Vlinderbos 360 graden fotoreportage!

Bezoekadres:
Veenweg 117-A
3648 HB Wilnis

Postadres:
Postbus 12
3648 ZG Wilnis

Telefoon:
0297-257800
Email administratie: klik hier
Email directie: klik hier

Tekstgrootte: + -

Vlinderbos kent een aantal soorten kringen

Dagopeningskring/vertelkring: dagelijks vindt ’s ochtends een kring plaats met de hele stamgroep. Eenmaal per week krijgen de kinderen langer de tijd om te vertellen. Door bepaalde thematiek uit de vertelkring te halen en deze een algemener, breed aansprekend karakter te geven kan de betrokkenheid en aandacht op peil blijven.
Leeskring: De leeskring is er niet alleen voor de leesontwikkeling en boekpromotie, maar ook voor de morele en sociaal- emotionele ontwikkeling. Behalve geschikt materiaal uit de kinderliteratuur kunnen in de leeskring ook eigen teksten en samenvattingen van boeken aan de orde komen.
Tekstenkring: In deze kring lezen de kinderen (vanaf de middenbouw) hun zelfgemaakte teksten voor. Er vindt daarna een tekstbespreking plaats.
Observatiekring: In het kader van wereldoriëntatie wordt in het Vlinderbos af en toe een observatiekring georganiseerd door de groepsleiding in alle groepen. Aan de hand van een door de groepsleider ingebracht voorwerp. Kinderen leren zo goed waarnemen en vragen stellen. Wanneer kinderen voorwerpen meebrengen kan dit ook aanleiding zijn voor een observatiekring.
Verslagkring: Hierin wordt door de kinderen verslag uitgebracht over een gemaakt werkstuk.
Instructie- of introductiekring: Om iets nieuws uit te leggen of duidelijk te maken kan ook de kringvorm worden gebruikt. De kring heeft dan niet het open karakter van een gesprekskring, maar heeft nu een doelgericht karakter: er wordt iets duidelijk gemaakt.
Evaluatiekring: Eenmaal per week wordt er met de stamgroep teruggeblikt op de gang van zaken in de afgelopen week. Complimenten worden gegeven waar nodig is. Eveneens worden waar nodig verbeterpunten afgesproken.
Muziekkring: Met de stamgroep zingen of musiceren in de kring.
Spelkring: Een spelvorm in de kring met de stamgroep.
Overige kringen, bijvoorbeeld: na een ruzie iets uitpraten.