Bekijk nu de Vlinderbos 360 graden fotoreportage!

Bezoekadres:
Veenweg 117-A
3648 HB Wilnis

Postadres:
Postbus 12
3648 ZG Wilnis

Telefoon:
0297-257800
E-mail administratie: klik hier

Tekstgrootte: + -

Gesprek bij Vlinderbos

Als kinderen zich veilig voelen, is er ruimte voor het uiten van zaken waar kinderen werkelijk over denken, piekeren, tobben, verheugd zijn etc. Dan ook is er ruimte voor ontmoeting, herkenning, erkenning, verbazing, ergernis, verdriet, humor, kortom: dan gebeuren er fundamentele dingen die kinderen aanspreken. Kinderen leren op een natuurlijke manier in de kring:

-Taalgebruik, taalverwerving, taalverrijking, taalbeschouwing, iedere kring draagt daaraan bij, de leeskringen leveren hieraan een bijzondere extra bijdrage;
- Sociaal-emotionele vorming; meningen, onenigheden, conflicten, een voor twee partijen eerlijke oplossing nastreven, elkaar qua milieu vaak totaal verschillende achtergronden leren kennen;
- Besluiten nemen, belangrijk voor participatie in leef- en werkgemeenschap;
- Zelfkennis;
- Incasseren van en goed omgaan met kritiek;
- Wereldoriëntatie/kennisvakken; door ervaringen, vertellingen, uitstapjes, vakanties, werk van ouders, de actualiteit; met name de verslagkring, de observatiekring en de nieuwskring kunnen hier in bijzondere mate aan bijdragen;
- Kunstzinnige vorming, tijdens de muziekkring;
- Spel, tijdens iedere spelkring;
- Door overleg en samenwerking komen tot goede oplossingen en producten;
- Communicatieve vaardigheden.

Klik hier voor voorbeelden van kringen bij Vlinderbos