Bekijk nu de Vlinderbos 360 graden fotoreportage!

Bezoekadres:
Veenweg 117-A
3648 HB Wilnis

Postadres:
Postbus 12
3648 ZG Wilnis

Telefoon:
0297-257800
E-mail administratie: klik hier

Tekstgrootte: + -

Ouderparticipatie

De school hecht veel waarde aan de betrokkenheid van de ouders. Ouderparticipatie is het fundament van ons als Jenaplanschool. Het is belangrijk dat wij zowel de lusten als de lasten samen delen. Relevant is wel dat wij ervan uitgaan dat ouders bewust gekozen hebben voor het Jenaplanonderwijs en zich daarom, overal waar nodig, inzetten voor ons onderwijs. Wij realiseren ons heel goed dat het “thuisleven” iets anders is dan het “schoolleven”. Wij proberen er echter wel naar te streven school en thuis zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.
Maar dan moet u natuurlijk wel weten wat er aan de hand is. Wij vinden het belangrijk dat ouders weten wat er in een school gebeurt, welke activiteiten er zijn en ook hoe hun kind zich opstelt binnen de school. Andersom geldt dit ook: wat maakt het kind thuis mee en hoe zijn de kinderen in hun thuissituatie. Communicatie is daarom heel belangrijk, zowel vanuit de school naar u als andersom.

Ook de ouderraad organiseert allerlei activiteiten waarbij ouderparticipatie vitaal is voor het slagen daarvan. Als ‘Vlinderbosouder’ wordt van u verwacht dat u naar vermogen uw steentje bijdraagt. Daardoor wordt Vlinderbos leuker voor uw kinderen én voor u.